PHÒNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

phòng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 17025 với các trang thiết bị tối tân 

 

....

 

video introduction