Unical for rice đồng hành cùng chương trình: góp yêu thương nâng cao tầm vóc Việt

05/01/2017 - 09:15

Công ty Dược phẩm mê linh đã hợp tác với công ty Dược phẩm Tân Đức Minh và các đối tác bên Nhật Bản  cùng tham gia chương trình góp yêu thương nâng cao tầm vóc việt nhằm mục đích đưa các sản phẩm Nhật Bản đến tay người tiêu dùng Việt Nam, trong đó có sản phẩm unical for rice nổi tiếng 

video introduction