Tỏi đen Meli đoạt giải thưởng: Sản phẩm vàng vì sức khoẻ cộng đồng 2 năm 2016 và 2017

video introduction