Các chứng chỉ Iso và giải thưởng của meliphar

27/07/2015 - 09:32

Meliphar đã đạt được các chứng nhận của các tổ chức có uy tín trên thế giới như chứng chỉ ISO 9001 :2008, chứng chỉ ISO 22000 : 2005 được tổ chức DAS - là tổ chức chứng nhận quốc tế hàng đầu của vương quốc Anh chứng nhận và các chứng nhận GMP-WHO, GSP, GLP của cục quản lý dược – Bộ y tế Việt Nam cấp…Bên cạnh đó chúng tôi đã xây dựng và áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 đối với phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn theo chuẩn Villas quốc tế. Với sự nổ lực không ngừng xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn quản lý và sản xuất tiên tiến nhất, Meliphar tin tưởng và khẳng định chất lượng của mình trong từng sản phẩm.

 

 

 

 

  

 

video introduction