Nuôi cá và thu hoạch cá

15/02/2015 - 01:15

Ngoài ra để cải thiện chất lượng bữa ăn giàu dinh dưỡng và an toàn công ty đã phát động phong trào tăng gia sản xuất. Tận dụng những khoảng đất trống chưa sử dụng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để cải tạo trồng rau xanh. Việc làm này không chỉ đem lại bữa ăn vệ sinh an toàn cho mỗi cán bộ công nhân viên mà còn góp phần tạo nên khuôn viên xanh sạch đẹp là sự kết hòa giữa yếu tố con người và tự nhiên cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh là một nét đặc trưng khác biệt của nhà máy Meliphar, qua đó khẳng định kế hoạch phát triển bền vững lâu dài công ty.

 HỒ Nuôi cá 

 

 

 

 

Giăng lưới đánh cá 

Thu hoạch cá 

video introduction